Skip survey header

Zorgen voor morgen begint vandaag

Zorgen voor morgen begint vandaag. In Brugge willen we veertig procent minder broeikasgassen uitstoten tegen 2030 en daar maken we samen werk van. Minder broeikasgassen betekent meer ademruimte en meer toekomst voor jezelf, je buur(t), je kinderen, je kleinkinderen.

Door te tekenen laat je aan de hele stad weten dat je dit Brugge van morgen belangrijk vindt. Samen, want je bent niet alleen, heel veel Bruggelingen zorgen nu al mee voor het Brugge van morgen en dat worden er elke dag meer. 

Teken nu mee!
Ik zorg voor het Brugge van morgen en wil mee actie ondernemen. Zo steun ik de doelstelling om in Brugge minder broeikasgassen uit te stoten.

Jij kan vandaag al keuzes maken die belangrijk zijn voor het Brugge van morgen. Kies in de volgende stap enkele eenvoudige persoonlijke acties.