Skip survey header

BURGERBEGROTING - DISTRICT ANTWERPEN - THEMA'S KIEZEN

Wat zou jij doen met 1 miljoen?

Kies jouw thema's voor de Burgerbegroting 2021-2022

Het online kiezen van de thema's voor de Burgerbegroting 2020 is afgelopen.
×

fietsenstallingen

fietsenstallingen

betere en nieuwe voetpaden

betere en nieuwe voetpaden

betere voetpaden

betere voetpaden

verkeersremmende maatregelen

verkeersremmende maatregelen

veilig naar school

veilig naar school

fietsvriendelijke straten

fietsvriendelijke straten

initiatieven rond cultureel erfgoed

initiatieven rond cultureel erfgoed

bewoners met talent

bewoners met talent

kunst in het openbaar domein

kunst in het openbaar domein

urban culture

urban culture

buurtconcerten en -feesten

buurtconcerten en -feesten

cultuur op straten en pleinen

cultuur op straten en pleinen

themamarkten

themamarkten

meer en betere sportterreinen

meer en betere sportterreinen

coaching voor sportclubs

coaching voor sportclubs

zet je buurt in beweging

zet je buurt in beweging

promotie naschoolse sport

promotie naschoolse sport

promotie van sport en ondersteuning van sportevenementen

promotie van sport en ondersteuning van sportevenementen

urban sports

urban sports

openbare verlichting

openbare verlichting

wegdek herstellen

wegdek herstellen

kindvriendelijke straten

kindvriendelijke straten

integraal toegankelijke routes

integraal toegankelijke routes

extra maatregelen tijdens werven

extra maatregelen tijdens werven

drinkfonteinen

drinkfonteinen

aantrekkelijkere pleinen

aantrekkelijkere pleinen

kindvriendelijke pleinen

kindvriendelijke pleinen

speelterrreinen

speelterrreinen

speelwater

speelwater

heraanleg parken

heraanleg parken

openstellen van privé-groen

openstellen van privé-groen

pop-up parken

pop-up parken

meer bomen

meer bomen

gemeenschapstuinen

gemeenschapstuinen

eetbaar groen

eetbaar groen

bloemen in het straatbeeld

bloemen in het straatbeeld

hondenloopzones

hondenloopzones

bio-diversiteitsprojecten

bio-diversiteitsprojecten

speelgroen

speelgroen

ontharden

ontharden

klimaatprojecten

klimaatprojecten

tuinstraten en experimenteel groen

tuinstraten en experimenteel groen

groen in straten en op pleinen

groen in straten en op pleinen

participatie

participatie

internet voor iedereen, e-inclusie

internet voor iedereen, e-inclusie

toegankelijk publiek domein

toegankelijk publiek domein

intergenerationele projecten

intergenerationele projecten

ontmoeting in de buurt

ontmoeting in de buurt

wijkgerichte communicatie

wijkgerichte communicatie

vakantieaanbod jeugd

vakantieaanbod jeugd

fysieke en mentale ruimte voor schoolwerk

fysieke en mentale ruimte voor schoolwerk

interculturele projecten

interculturele projecten

toegankelijke communicatie voor iedereen

toegankelijke communicatie voor iedereen

deel-, geef- en ruilinitiatieven

deel-, geef- en ruilinitiatieven

projecten voor mensen in armoede

projecten voor mensen in armoede

projecten voor anderstalige nieuwkomers

projecten voor anderstalige nieuwkomers

projecten voor kinderen en jongeren, ook zonder papieren

projecten voor kinderen en jongeren, ook zonder papieren

projecten voor mensen met een beperking

projecten voor mensen met een beperking

projecten voor senioren

projecten voor senioren

sociaal-cultureel werk

sociaal-cultureel werk

ondersteuning bewonersgroepen

ondersteuning bewonersgroepen

ondersteuning winkeliersverenigingen

ondersteuning winkeliersverenigingen

ondersteuning van het jeugdwerk

ondersteuning van het jeugdwerk

ondersteuning seniorenverenigingen

ondersteuning seniorenverenigingen

ondersteuning vrijwilligers

ondersteuning vrijwilligers

beschikbaar stellen feestruimte

beschikbaar stellen feestruimte

cursussen en vorming

cursussen en vorming

sportaanleidingen in het openbaar domein

sportaanleidingen in het openbaar domein