Skip survey header
Deze bevraging werd reeds afgesloten.
×

Cohousing

Een woonvorm in een gebouw of gebouwencomplex dat wonen als hoofdfunctie heeft en uit verschillende woongelegenheden bestaat. Hier wonen minimaal twee huishoudens samen. Zij delen minimaal één leefruimte en beschikken daarnaast elks over minimaal één private leefruimte. De bewoners staan samen in voor het beheer.

Cohousing light

Het verschil met gewone cohousing ligt in de gemeenschappelijke voorzieningen. Deze zijn heel wat minder uitgebreid. Een gemeenschappelijke tuin en een tuinberging is al voldoende om van cohousing light te spreken. Maar vaak komen er nog wel functies bij, zoals een gemeenschappelijke wasplaats, polyvalente ruimte, ...

Woningdelen / huisdelen / samenhuizen

Een woonvorm waarbij de bewoners een privéslaapkamer hebben en de andere ruimtes van het huis delen. Zoals de keuken, badkamer, etc. Het zijn meestal studenten en jongvolwassenen in de grote steden die samen een huis bewonen.

Kangoeroewonen

Woonvorm waarbij twee gezinnen wonen op één stuk grond. Kangoeroewonen doe je in een één- of tweegezinswoning. Bij een ééngezinswoning kan een oorspronkelijke woning verbouwd worden tot twee onafhankelijke wooneenheden. Zo kunnen twee gezinnen apart wonen en hun privacy behouden en toch beroep doen op elkaars hulp. Vaak zijn het ouders en kinderen die zo een win-winsituatie creëren. Maar uiteraard hoeft er niet noodzakelijk een familiale band te zijn tussen beide gezinnen. Een speciale vorm van kangoeroewonen is het zorgwonen.

Zorgwonen

Het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Dit kan mee in het huis of via een zorgcontainer/ zorgunit in de tuin.

Tiny Houses

Tiny Houses zijn gebouwd als primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Meestal bewust vanuit de behoefte een meer duurzaam leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Een Tiny House is vaak maar niet per definitie mobiel. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën, kwaliteit en vormgeving zijn belangrijk. Een Tiny House is niet groter dan 25m².

Community land trusts (CLT)

CLT zijn gericht op mensen met een lager inkomen. Deze organisaties kopen bouwgronden en bouwen er huizen op. De bewoners kopen alleen het huis, maar niet de grond: die mogen ze gebruiken in ruil voor een kleine maandelijkse bijdrage.