Skip survey header
Deze bevraging is afgelopen, bedankt voor je interesse. We verwerken alle gegevens en leggen ze binnenkort voor aan de beleidsmakers in de Pajotse gemeenten. We plannen een (digitaal) Publieksdebat over een Landschapsvisie 2040 voor het Pajottenland op 20 mei 2021 (datum te bevestigen). Daarnaast blijven we deze website gebruiken om informatie te delen over het strategisch project Opgewekt Pajottenland.