Skip survey header

Hoe zou jij Kessel-Lo vormgeven? Geef je mening!

Wat heb je nog nodig om je vlot te verplaatsen? Naar welk soort groen verlang jij het meest in Kessel-Lo? Hoe ziet jouw ideale ‘3010’ eruit?

Stad Leuven en Leuven 2030 willen de straten, pleinen en parken van Kessel-Lo sámen met jou herdenken. Ons participatietraject start met een bevraging: hoe kijk jij naar onze openbare ruimte?

Hoe verloopt de bevraging?

  1. We beginnen met algemene vragen over jou
  2. Daarna gaan we verder met 9 stellingen over Kessel-Lo
  3. Tenslotte vragen we om je ideale Kessel-Lo vorm te geven

De bevraging neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag. Je antwoorden worden anoniem verwerkt. Ze vormen de basis om de komende twee jaar intensief, samen met alle Kesselaars, te werken aan onze openbare ruimte. Alvast heel erg bedankt!

0%