Skip survey header
Wat zijn jouw toekomstbeelden over mobiliteit in onze gemeente?
Geef ons inzicht in je mobiliteit van vandaag en jouw visie voor nodige mobiliteitsaanpassingen in onze dorpskernen.
Help op die manier verbetering mee te sturen.

In deze online bevraging zal je volgende 3 stappen doorlopen:
1. Algemene vragen over je huidige mobiliteitsgedrag.
2. Hoe moet Zaventem er volgens jou uitzien? Stel je ideale mobiliteitsmix samen.
3. Geef ons jouw ideeën voor concrete mobiliteitsverbeteringen in onze dorpskernen.
0%