Skip survey header

Geef jouw mening over de voorlopige ontwerpbeelden

Met deze beelden wil Natuurpunt een antwoord bieden op de vraag “Hoe ziet een toekomstig Vlaanderen in harmonie met de natuur eruit?” Een Vlaanderen waar de natuur weer floreert en we samenwerken met natuur in een circulaire samenleving en economie.
Lees nog snel eerst dit voor je jouw feedback geeft. 

Klik op een kaart om feedback te geven.

 
Schets_Stad_en_dorp_s.jpg?1621950875
Schets_Noordzee__kust_en_polders_s.jpg?1621950869
Schets_Kempen_s.jpg?1621950859
Schets_Heuvellandschappen_s.jpg?1621950847
Schets_Grote_riviervalleien_en_laagland_s.jpg?1621950836

Terug naar home


Lees nog snel eerst dit

Om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken identificeerden we vijf transitiethema’s of maatschappelijke veranderopgaven:
  • naar een rijke florerende natuur
  • naar een duurzame landbouw
  • duurzaam omgaan met water
  • duurzaam wonen en ruimtegebruik
  • ruimte voor duurzame energie
  • (circulaire economie)
Verdeeld over vijf kenmerkende landschappen voor Vlaanderen tonen we telkens de problemen in het huidige landschap (links in beeld) en hoe die elementen in de toekomst (rechterkant van het beeld) anders kunnen aangepakt worden om bovenstaande transities te realiseren.

Op praktisch/technisch vlak geven we graag nog mee dat: 
  • de beelden van het huidig en toekomstig landschap geen spiegelbeeld zijn, maar als het ware een uitsnede uit het landschap waar links de tijd is stil blijven staan en rechts een blik op de (gewenste) toekomst biedt,
  • het nu om ruwe ontwerpschetsen gaat waarin nog geen details zoals mensen of iconische soorten weergegeven zijn, en die - na deze bijsturingsronde - verder uitgewerkt worden in digitaal samengestelde foto-illustraties met erg hoge detailgraad op posterformaat.
  • de legende wordt nog geoptimaliseerd (o.a. logische volgorde cijfers en opdeling huidig/toekomstig)


Wij horen graag jouw mening!

Voor de beelden verder in detail uitgewerkt worden, horen we graag jouw feedback! Zit de richting over het algemeen goed? Zijn er technische bijsturingen nodig? Heb je over een element een andere visie? Is het te gewaagd of moet het ambitieuzer? Hoe concreter je feedback, hoe liever.

Een begeleidend rapport met de argumentaties voor de voorgestelde veranderingen is nog in opmaak.